Besluit Wob-verzoek totstandkoming rapportages cabinelucht - Lijst van documenten

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de rapportages van de nationale adviesgroep cabinelucht uit de periode 2015 tot 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Luchtvaart
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 24-10-2022
Documentdatum 11-10-2022

Publicaties