Economische reisagenda

Omschrijving

Overzicht van de geplande en voorgenomen economische missies in 2022. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Economische reisagenda 2023 (PDF | 2 pagina's | 88 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Ondernemen
Documentsoort Jaarplan
Publicatiedatum 31-01-2023
Documentdatum 31-01-2023
Onderwerp Internationaal ondernemen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de coördinatie van de economische reisagenda. De economische reisagenda is in nauwe afstemming met topsectoren/bedrijfsleven en de decentrale overheden tot stand gekomen in het kader van het Internationaal Strategisch Overleg Nederland - ISO NL (het publiek-private orgaan voor internationaal ondernemen). Het is onderdeel van de gecoördineerde reisagenda van het kabinet. Voor vragen over de economische reisagenda kunt u terecht bij reisagenda@minbuza.nl.

Publicaties