Verzamelbrief Voertuigtoelating en Digitalisering

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen op het terrein van digitalisering en voertuigtoelating. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 29-11-2022
Documentdatum 29-11-2022
Onderwerp Mobiliteit nu en in de toekomst

De brief gaat in op:

  • de geschiktheid van de Nederlandse infrastructuur voor automatisering;
  • de stand van zaken van de Intelligente Snelheidsassistent;
  • de evaluatie van het programma Mobility as a Service (MaaS).

Publicaties