Antwoorden op Kamervragen over hyperscale datacentra

Omschrijving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) ) geeft antwoord op vragen over hyperscale datacentra. De leden van de Eerste Kamerfracties van de PvdD en 50PLUS hebben de vragen gesteld. 

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 02-12-2022
Documentdatum 02-12-2022
Onderwerp Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties