Kamerbrief over reactie op brief over natuurinclusief bouwen

Omschrijving

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer reactie op brief over natuurinclusief bouwen, van verschillende maatschappelijke organisaties, wetenschappers en spelers uit de bouwsector. Kamerbrief over reactie op brief over natuurinclusief bouwen (PDF | 6 pagina's | 362 kB)  

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Ruimtelijke ordening
  • Bouwen en verbouwen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 17-06-2020
Documentdatum 16-06-2020
Onderwerp
  • Natuur en biodiversiteit
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
  • Bouwregelgeving

Publicaties