Beslisnota bij Memorie van antwoord wetsvoorstel Onafhankelijke Goedkeuringsinstantie voertuigen

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Verkeer
Documentsoort
  • Beleidsnota
  • Beslisnota
Publicatiedatum 06-06-2023
Documentdatum 06-06-2023
Onderwerp Voertuigen op de weg

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: onderliggende-beslisnota-memorie-van-antwoord-wetsvoorstel-onafhankelijke-goedkeuringsinstantie-voertuigen.pdf