Rekenmodel septembercirculaire 2022 – uitkeringsjaar 2023 en verder in constante prijzen

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Onbekend thema
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 15-09-2022
Documentdatum 20-09-2022

Publicaties