Rekenregels vanaf 1 januari 2019 - Bijlage II.6

Omschrijving

Per 1 januari 2019 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 23-11-2018
Documentdatum 23-11-2018
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties