Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU over bescherming van bedrijfsgeheimen

Omschrijving

Antwoorden van de minister van EZK op vragen vanuit diverse fracties over de bescherming van bedrijfsgeheimen.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Kenniseconomie
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 07-09-2018
Documentdatum 06-09-2018
Onderwerp Intellectueel eigendom

Publicaties