Brief Verkenning naar inrichting traject pabo LOI Hogeschool in samenwerking met 'Dit Is Wijs'

Omschrijving

De inspectie van het Onderwijs reageert op de verkenning van het pabotraject 'Dit is Wijs' van LOI Hogeschool.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
 • Onderwijs en wetenschap
 • Basisonderwijs
 • Overheidsfinanciën
 • Hoger onderwijs
 • Beroepsonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Werk
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 22-04-2020
Documentdatum 18-07-2019
Onderwerp
 • Passend onderwijs
 • Financiering onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
 • Werken in het onderwijs

Publicaties