Besluit Woo-verzoek omgang met fascistische medewerkers en sollicitanten

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over hoe het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties omgaat met fascisten/nazi's die binnen het ministerie solliciteren en werken. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidspersoneel
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 17-01-2023
Documentdatum 25-11-2022

Publicaties