Informatieblad: Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven (Wgts)

Omschrijving

Het wetsvoorstel gemeentelijke toezicht op seksbedrijven (Wgts) wijzigt artikel 151a van de Gemeentewet zodat er een wettelijke grondslag bestaat voor het verwerken van bijzondere gegevens van sekswerkers door exploitanten van seksbedrijven en door gemeenten.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Brochure
Geldig van 02-01-2023
Document creatiedatum 02-01-2023
Onderwerp Prostitutie

Publicaties