Verantwoording gemeenten 2018

Omschrijving

Achtereenvolgens behandelt dit verslag de resultaten in grote lijnen, de verschillen in controleresultaten tussen regio’s en accountantskantoren, en de oorzaken van niet-goedkeurende verklaringen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Jaarplan
Publicatiedatum 29-10-2019
Documentdatum 28-10-2019
Onderwerp Gemeenten

Publicaties