Besluit mijnbouwschade Groningen

Omschrijving

Besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de minister voor Rechtsbescherming, van 31 januari 2018 tot vaststelling van het Protocol mijnbouwschade Groningen en tot instelling van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen en van de Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen. Let op: Van dit besluit is inmiddels een nieuwe versie verschenen.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 31-01-2018
Documentdatum 31-01-2018
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties