Handreiking Visualiseren van MKBA-resultaten

Omschrijving

Deze handreiking geeft tips hoe alle informatie uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse vereenvoudigd en gevisualiseerd kan worden, zodat de essentie snel is te begrijpen en tegelijkertijd voldoende naspeurbaar en transparant is. Zo kan de “black box” die een MKBA soms lijkt toegankelijker worden gemaakt voor bestuurders en burgers.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 23-09-2013
Documentdatum 23-09-2013
Onderwerp Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties