Kamerbrief stand van zaken verscherpt toezicht kabelinterceptie

Omschrijving

Minister Bruins Slot (BZK) en minister Ollongren (Defensie) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van het verscherpt toezicht van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten op de uitvoering van kabelinterceptie door de AIVD en de MIVD. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 02-12-2022
Documentdatum 02-12-2022
Onderwerp Bevoegdheden inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten

Publicaties