Vastlegging en onderbouwing prestatielevering bij inkopen door decentrale overheidsorganisaties

Omschrijving

Deze notitie beschrijft waar de aandacht naar uit moet gaan bij de vastlegging en onderbouwing van de prestatielevering bij inkopen door decentrale overheidsorganisaties.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 27-07-2020
Documentdatum 24-07-2020
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties