Afschrift brief onderzoeksrapport Crisislab veiligheid emplacement Kijfhoek

Omschrijving

Afschrift van de brief van ProRail aan staatssecretaris Van Veldhoven. De brief bevat een reactie op het onderzoek naar de veiligheid van het emplacement Kijfhoek naar aanleiding van 2 incidenten.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Rail- en wegverkeer
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 12-06-2019
Documentdatum 12-06-2019
Onderwerp Goederenvervoer

Publicaties