Handleiding Informatiesysteem Interne Markt

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Dienstensector
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 26-01-2010
Documentdatum 26-01-2010
Onderwerp Dienstenrichtlijn

Dit document dient als leidraad voor gebruikers van het IMI-systeem.
Het Informatiesysteem Interne Markt (IMI) helpt bevoegde autoriteiten in de hele Europese Economische Ruimte wanneer zij op grond van de internemarktwetgeving bepaalde gegevens moeten uitwisselen met hun
tegenhangers in andere lidstaten.

Publicaties