Oplossingsgerichte bezwaarbehandeling in de Algemene wet bestuursrecht

Omschrijving

Onderzoek naar de oplossingsgerichte bezwaarbehandeling in de Algemene wet bestuursrecht.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bezwaar en klachten
Documentsoort Rapport
Geldig van 14-11-2022
Document creatiedatum 31-08-2022
Onderwerp Bezwaar en beroep

Publicaties