Oplossingsgerichte bezwaarbehandeling in de Algemene wet bestuursrecht

Omschrijving

Onderzoek naar de oplossingsgerichte bezwaarbehandeling in de Algemene wet bestuursrecht.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bezwaar en klachten
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 14-11-2022
Documentdatum 31-08-2022
Onderwerp Bezwaar en beroep

Publicaties