Beslisnota bij Kamerbrief over aanpak bovengrondse gevolgen van aardbevingen Groningen

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 26-09-2022
Documentdatum 26-09-2022
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties