Concept ministeriële Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025-2028

Omschrijving

De regeling gaat over wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met het vaststellen van de criteria voor 4-jaarlijkse subsidiëring in de periode 2025-2028.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Cultuur
Documentsoort Ministeriële regeling
Geldig van 16-06-2023
Document creatiedatum 16-06-2023
Onderwerp Kunst en cultuur

Definitieve regeling

Op 28-11-2023 is de definitieve Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2025-2028 gepubliceerd in de Staatscourant

Publicaties