Monitoring contaminanten in Nederlandse vis en visserijproducten

Omschrijving

Rapport over jaarlijks genomen monsters van rode aal die onderzocht worden op de aanwezigheid van o.a. dioxines, polychloorbifenylen (PCB’s) en zware metalen.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Afval
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 07-12-2020
Documentdatum 04-11-2020
Onderwerp
  • Natuur en biodiversiteit
  • Visserij

Publicaties