Ruimte in regels in het voortgezet onderwijs

Omschrijving

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs hebben in samenwerking met leraren uit het voortgezet onderwijs de brochure ‘Ontdek de ruimte, ruimte in regels in het voortgezet onderwijs’  en bijbehorende website https://ontdekderuimte.leraar.nl/ ontwikkeld, met als doel het gesprek op scholen over de organisatie van tijd te ondersteunen.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Voortgezet onderwijs
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 08-10-2018
Documentdatum 08-10-2018

Als leraar in het voortgezet onderwijs heb je tijd nodig om onderwijs te ontwikkelen en voor professionalisering. Scholen bepalen zelf hoe zij die tijd organiseren en invullen. In de brochure is informatie te vinden over de regels voor tijdsbesteding in het voortgezet onderwijs. De regels bieden namelijk ruimte om het onderwijs zo te organiseren dat het aansluit bij de visie van de school. In de brochure is onder meer te lezen hoeveel uren leerlingen onderwijs moeten krijgen, wat ze in die tijd leren en hoe een school zich verantwoordt over de kwaliteit. Zo wordt duidelijk wat er moet en wat er mag, en welke ruimte scholen hebben om onderwijs verder te ontwikkelen.

Gesproken versie

Publicaties