Kamerbrief over motie-Thijssen-Amhaouch over additionele financiering voor sociale dialoog in combinatielanden

Omschrijving

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft de Tweede Kamer haar terugkoppeling op de motie-Thijssen-Amhaouch. De motie verzocht het kabinet de additionele financiering te onderzoeken voor capaciteitsversterking van zowel vakbonden als werkgeversorganisaties in het voeren van sociale dialoog in de combinatielanden.

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema
  • Ondernemen
  • Ontwikkelingssamenwerking
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 02-12-2022
Documentdatum 02-12-2022
Onderwerp Internationaal ondernemen

De Tweede Kamerleden Thijssen (PvdA) en Amhaouch (CDA) hebben de motie ingediend.

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: kamerbrief-inzake-reactie-op-motie-over-additionele-financiering-voor-de-sociale-dialoog-in-combinatielanden.pdf