X Defensie - Rijksjaarverslag 2019

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2019 die vallen onder hoofdstuk X van de Rijksbegroting.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 20-05-2020
Documentdatum 20-05-2020
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties