Afschrift briefaan G4 over verantwoorde invoering Wet kwaliteitsborging bouwen

Omschrijving

Antwoord van minister Ollongren op een brief die door het samenwerkingsverband G4 (de 4 grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) aan de minister is gestuurd over de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 25-06-2021
Documentdatum 25-06-2021
Onderwerp Bouwregelgeving

Publicaties