Besluit Woo-verzoek over Kabinetsreactie op rapport Ongekend onrecht

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de inventarisatie van conceptversies van de Kamerbrief met daarin de Kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Geldig van 25-11-2022
Document creatiedatum 21-11-2022
Onderwerp Kinderopvangtoeslag

Publicaties