Aanbiedingsbrief Toetsingscommissie Woningbouwimpuls over de uitkomsten van de vierde tranche Wbi

Omschrijving

Aanbiedingsbrief met het eindadvies vierde tranche Woningbouwimpuls. De brief is van de Toetsingscommissie Woningbouwimpuls en is gericht aan minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Bouwen en verbouwen
  • Ruimtelijke ordening
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 15-12-2022
Documentdatum 16-11-2022
Onderwerp
  • Bouwregelgeving
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: bijlage-2-aanbiedingsbrief-toetsingscommissie-woningbouwimpuls-over-de-uitkomsten-van-de-vierde-tranche-wbi.pdf