Kamerbrief over uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT 21 en 22 november 2018

Omschrijving

Minister Ollongren (BZK), minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen MIRT van 21 en 22 november 2018.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Ruimtelijke ordening
  • Rail- en wegverkeer
  • Openbaar vervoer
  • Water
  • Rail- en wegverkeer
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 23-11-2018
Documentdatum 22-11-2018
Onderwerp
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
  • Wegen
  • Openbaar vervoer (ov)
  • Mobiliteit nu en in de toekomst

Publicaties