Ontwerpbesluit inperking van wervings en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen

Omschrijving

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen in verband met de inperking van wervings- en reclameactiviteiten voor risicovolle kansspelen. 

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Besluit
Geldig van 11-07-2022
Document creatiedatum 11-07-2022
Onderwerp Kansspelen

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: tk-bijlage-1-mr-2-besluit-en-nvt-werving-reclame-en-verslavingspreventie-kansspelen-in-verband-met-de-inperking-van-wervings-en--...-7f24320.pdf