Verklaring van verbondenheid

Omschrijving

In deze publicatie vindt u informatie over de optieprocedure of naturalisatieprocedure voor mensen die Nederlander willen worden. Deze mensen moeten een verklaring van verbondenheid afleggen. Dit gebeurt tijdens de naturalisatieceremonie.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Migratie en integratie
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 08-12-2022
Onderwerp Nederlandse nationaliteit

Deze brochure is bestemd voor iedereen die Nederlander wil worden en bevat uitleg over de verklaring van verbondenheid in de volgende talen:

 • Nederlands;
 • Engels;
 • Frans;
 • Duits;
 • Spaans;
 • Turks;
 • Arabisch;
 • Chinees;
 • Dari;
 • Farsi;
 • Hindi;
 • Pashtu;
 • Somalisch;
 • Tigrinya.

Datum van uitgave: december 2022

Publicaties