Infographic maatregelenpakket bij Kamerbrief over toezicht op onderwijs

Omschrijving

Infographic bij de Kamerbrief over toezicht in funderend onderwijs. De infographic geeft een overzicht van de doelen, maatregelen en mijlpalen voor het toezicht in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en de onderwijskwaliteit. Infographic Samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit (PDF | 1 pagina | 92 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Basisonderwijs
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 21-11-2022
Onderwerp Taal en rekenen op school

Publicaties