Beslisnota bij Kamerbrief voornemen verbod op kindersekspoppen

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Strafrecht
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 08-12-2022
Onderwerp Seksuele misdrijven

Publicaties