Kamerbrief over randvoorwaarden programma Gezonde groene leefomgeving

Omschrijving

De ministers Van Ark (Medische Zorg en Sport) en Schouten (LNV) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeren de Tweede Kamer over de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om te komen tot een programma Gezonde groene leefomgeving. Met dit programma worden de aspecten gezondheid en natuur meer meegenomen bij beleidsafwegingen over de inrichting van de leefomgeving.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Wonen
  • Ruimtelijke ordening
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 16-04-2021
Documentdatum 16-04-2021
Onderwerp
  • Gezondheid en preventie
  • Leefbaarheid
  • Natuur en biodiversiteit
  • Omgevingswet
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties