Brieven over Waddenzee (deel 2)

Omschrijving

UNESCO vraagt de Nederlandse ambassadeur om informatie over de gaswinning Ternaard en de aanleg van een stroomkabel onder de Waddenzee. Dit naar aanleiding van een brief van Vrije Horizon Schiermonnikoog.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Bodem
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 07-12-2021
Documentdatum 30-11-2021
Onderwerp Gaswinning uit kleine gasvelden

Publicaties