Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag intrekking Wet maatregelen woningmarkt

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 23-11-2022
Documentdatum 15-11-2022
Onderwerp
  • Woning huren
  • Woning verhuren

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beslisnota-bij-aanbieding-nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-wetsvoorstel-intrekking-wet-maatregelen-woningmarkt-2014-ii-afschaffing-verhuurderheffing.pdf