Eindrapport Verkenning Bevolking 2050

Omschrijving

Bevolking 2050 in beeld: opleiding, arbeid, zorg en wonen. In het rapport worden de maatschappelijke gevolgen van veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking halverwege deze eeuw beschreven. 

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 13-04-2021
Documentdatum 12-04-2021
Onderwerp Leefbaarheid

Publicaties