Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

Omschrijving

De tabel geeft een overzicht van openstaande moties en toezeggingen op het gebied van wegen, luchtvaart, verkeersveiligheid, water, ruimtelijke ordening, biobrandstoffen, natuur en biodiversiteit en PFAS.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
 • Begroting
 • Rail- en wegverkeer
 • Rail- en wegverkeer
 • Ruimtelijke ordening
 • Natuur- en landschapsbeheer
 • Stoffen
 • Rail- en wegverkeer
 • Water
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 08-06-2023
Documentdatum 08-06-2023
Onderwerp
 • Verantwoordingsdag
 • Wegen
 • Verkeersveiligheid
 • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
 • Natuur en biodiversiteit
 • PFAS
 • Milieuvriendelijke brandstoffen voor vervoer

Publicaties