Ontwerpbesluit van Schattingsbesluit geldigheidsduur functies CBBS

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 22-05-2020
Documentdatum 22-05-2020
Onderwerp
  • Wajong
  • Arbeidsongeschikt na ziekte (WIA)

Publicaties