Beslisnota Beantwoording Kamervragen lid Van Raan PvdD

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Scheepvaart
  • Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 03-10-2022
Documentdatum 03-10-2022
Onderwerp
  • Scheepvaart en havens
  • Luchtvaart

Publicaties