Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met aanpassing van de regels met betrekking tot de buitenspeelruimte

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 25-05-2018
Documentdatum 24-05-2018
Onderwerp Kinderopvang

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: ontwerpbesluit-tot-wijziging-van-het-besluit-kwaliteit-kinderopvang-in-verband-met-aanpassing-van-de-regels-met-betrekking-tot-d-...-5b9858e.pdf