Kamerbrief bij verlening aanwijzigng aan ILT handhaving paragraaf 4.8 Arbeidstijdenbesluit vervoer voor SAR

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de verlenging van de aanwijzing aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de handhaving van paragraaf 4.8 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer voor Search and Rescue1 (SAR). De aanwijzing bevat het verzoek om niet te handhaven op een aantal artikelen uit het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v) voor de SAR helikopter operatie in Nederland. Daarbij geeft hij een toelichting. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 02-12-2022
Documentdatum 02-12-2022
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties