Besluit op Wob-verzoek over gebruik en werking van algoritmes - Lijst van documenten en openbaar gemaakte documenten

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik en de werking van algoritmes en/of modellen en specifiek informatie over het model Leefbaarometer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 11-04-2022
Documentdatum 30-03-2022
Onderwerp Digitale overheid

Publicaties