Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeken schadeafhandeling en funderingsproblematiek

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 25-01-2023
Documentdatum 18-01-2023
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties