Bijlage B contactpersonenlijst eerste helft 2023 taakstelling vergunninghouders

Omschrijving

Voor informatie en vragen over deze circulaire kunt u zich wenden tot de contactpersonen van de betrokken instanties in de provincies, zoals deze hieronder zijn opgenome

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Migratie
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 30-09-2022
Documentdatum 29-09-2022
Onderwerp Asielbeleid

Publicaties