Ontwerpbesluit tot wijziging Omgevingsbesluit vanwege verplicht stellen financiële zekerheid voor bepaalde gevallen van activiteiten

Omschrijving

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Omgevingsbesluit in verband met het verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde gevallen van activiteiten.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Natuur en milieu
  • Wonen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 09-07-2021
Documentdatum 09-07-2021
Onderwerp
  • Gezonde en veilige leefomgeving
  • Omgevingswet

Publicaties