Beslisnota bij Kamerbrief over motie-Ceder-Kat effecten afschaffen opslag wanbetalers

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorgverzekeringen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 22-11-2022
Documentdatum 15-11-2022
Onderwerp Zorgverzekering

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beslisnota-bij-kamerbrief-over-motie-christenunie-onderzoek-financiele-effecten-afschaffen-opslag-wanbetalers-en-te-nemen-maatregelen.pdf