Kamerbrief bij advies Kansrijk Opleiden van de Taskforce doelmatigheid

Omschrijving

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het advies Kansrijk Opleiden voor het beroepsonderwijs  van de Taskforce Doelmatigheid onder voorzitterschap van Lodewijk Asscher. hij geeft een korte toelichting. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Beroepsonderwijs
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 22-11-2022
Documentdatum 22-11-2022
Onderwerp Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Publicaties